GS Samopomoc Chłopska Skład Paliw

Stara Kamienica, 79